Trang chủ / Blog / Bài viết
 

Bộ trưởng Tài chính: "Đến năm 2017 mà đứt dây thì chúng ta chết”

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"