Trang chủ / Blog / Bài viết
 

Nguyên tắc quản lý để phòng tình trạng "làm ăn chung, bung anh em"

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"