Tải Và Cài Đặt Driver Máy In ATP Mới Nhất

Máy in hóa đơn ATP là thương hiệu OEM, tức được công ty ở Việt Nam thuê công ty ở nước ngoài sản xuất, ở đây là thuê công ty Đài Loan sản xuất. Máy in ATP có chất lượng ổn định, giá thành rẻ. Máy in ATP được bảo hành 12 tháng bởi công ty Việt Nam đã thuê hãng ở Đài Loan sản xuất. Dưới đây là cách tải driver và cài đặt driver máy in nhiệt ATP với các modem ATP-A868, ATP 230, ATP A168, ATP 58T...

Máy in bill thanh toán ATP của nước nào?

Máy in hóa đơn ATP là thương hiệu OEM, tức được công ty ở Việt Nam thuê công ty ở nước ngoài sản xuất, ở đây là thuê công ty Đài Loan sản xuất. Máy in ATP có chất lượng ổn định, giá thành rẻ.

Tải driver và cài đặt máy in ATP như thế nào?
Để tải driver máy in bill ATP bạn làm click vào link tải driver để download về máy tính, sau khi tải về hãy bắt đầu cài đặt theo hướng dẫn là dùng được.

1. Máy in ATP của ngước nào?

Máy in hóa đơn ATP là thương hiệu OEM, tức được công ty ở Việt Nam thuê công ty ở nước ngoài sản xuất, ở đây là thuê công ty Đài Loan sản xuất. Máy in ATP có chất lượng ổn định, giá thành rẻ. Máy in ATP được bảo hành 12 tháng bởi công ty Việt Nam đã thuê hãng ở Đài Loan sản xuất.

Máy in hóa đơn ATP là thương hiệu OEM

2. Tải driver máy in hóa đơn ATP

Tải download driver máy in hóa đơn ATP: Đây là driver có thể dùng cho tất cả các dòng máy in hóa đơn in bill ATP như ATP-A868, ATP 230, ATP A168, ATP 58T...

- Tải download driver máy in mã vạch ATP: đây là driver cho máy in mã vạch của ATP như A3120, ITP 3300...


3. Cài đặt máy in hóa đơn ATP

Nguyên lý chung để cài đặt máy in bill thanh toán

Hướng dẫn cách cài đặt máy in qua mạng LAN

Xem thêm:

0 Nhận xét